[HOT] Big Update Tháng 6

2024-06-08


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 11/6

 

Nội dung Thông tin chi tiết
Sự Kiện Sự kiện Quốc Tế Thiếu Nhi
Sự kiện Bánh Kem Socola
Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim
Công Thành Chiến
Tính năng ghép trang bị huyền tinh 
- Liên Quan Đến Trang Bị Huyền Tinh

Cập nhật tính năng,

 phần thưởng

Nhiệm Vụ Dã Tẩu
- Cập nhật phần thưởng chuỗi nhiệm vụ
Boss Tiểu Hoàng Kim
- Cập nhật phần thưởng
Loạn Chiến Giang Hồ
- Cập nhật phần thưởng
Nguyệt Ca Đảo
- Cập nhật phần thưởng
Chiến Trường Tống Kim
- Cập nhật phần thưởng
- Nâng kinh nghiệm Chân Đơn Tống Kim lên 7.000.000 exp, giới hạn 10 viên/ngày
Đêm Huy Hoàng
- Nâng kinh nghiệm Quả Cao lên 10 triệu exp, giới hạn 2 quả/ngày
- Nâng kinh nghiệm Quả Hoàng Kim lên 40 triệu exp
Bản đồ Đấu Trường Mông Cổ
- Nâng kinh nghiệm nhận được lên 20 triệu exp, khi tham gia đủ 30 phút
Boss Dương Đỉnh Thiên
- Cập nhật phần thưởng
Khiêu Chiến Boss Sát Thủ
- Báu Vật Sát Thủ cập nhật phần thưởng đặc biệt
Phúc Lợi Phong Hỏa
- Cập nhật phần thưởng
- Yêu cầu : cấp 93 trở lên trên và hoàn thành 1000 nhiệm vụ dã tẩu
Thần Hoàn Đơn sử dụng yêu cầu đẳng cấp 90
Nâng cấp thuộc tính Trang Bị Lệnh
Đóng một số hoạt động vào ngày thứ 6
- Đấu Trường Mông Cổ
- Đêm Huy Hoàng
- Boss Dương Đỉnh Thiên