[Sự Kiện] Hiệu Triệu Hoàng Kim

2024-04-02


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


JX Phong Hỏa dành tặng đến quý nhân sĩ những kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm - Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1 để bước đường trải nghiệm Alpha Test máy chủ Tình Nghĩa được thuận lợi và hấp dẫn hơn.

👉 Tham gia ngay tại đây

Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1