[Phong Hỏa] Tổng Hợp Hoạt Động

2023-03-31


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả khung giờ hoạt động & những tính năng, thông tin liên quan của máy chủ Phong Hỏa đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔥 Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
11h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
12h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
13h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
14h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
19h00 - - - - - Nguyệt Ca -
20h00 Đêm Huy Hoàng PLĐ Đặc Biệt Đêm Huy Hoàng Đêm Huy Hoàng Công Thành Chiến Trống Khải Hoàn -
20h10 - Đoạt Rương - - - - -
20h30 Boss Đại Boss Duy Ngã Boss Đại Boss Đại - Vận Tiêu Bang Hội -
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
24h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
Tất cả Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải
PLĐ PLĐ PLĐ PLĐ PLĐ PLĐ PLĐ

 

 

🔰 Tổng hợp tính năng
- Boss Tiểu Hoàng Kim
- Tống Kim Cao Cấp
- Loạn Chiến Giang Hồ
- Boss Vô Danh Tướng Quân
- Đêm Huy Hoàng
- Công Thành Chiến
- Boss Dương Đỉnh Thiên - Tứ Đại Hộ Pháp
- Boss Đại Hoàng Kim
Loạn Chiến Giang Hồ
- Nhiệm vụ Dã Tẩu
- Nhiệm vụ Vượt Ải
- Phong Lăng Độ
- 
Vận Tiêu Bang Hội - Đấu Trường Sinh Tử
- 
- 

🔰 Thông tin đặc sắc

Thông tin tổng hợp Các nội dung đặc sắc
Lộ Trình Máy Chủ Phúc Lợi Tân Thủ
Bản Đồ Chiến Lược Khiêu Chiến Boss Sát Thủ
Trung Gian Giao Dịch Du Long Lệnh - Gói Tiên Cơ
Bảo Mật Theo Mã Máy Hệ Thống Bản Đồ Mới
Cẩm Nang Bôn Tẩu Hệ Thống Bảo Rương – Mặt Nạ
Tổng Hợp Tin Bảo Trì Hệ Thống Vòng Sáng Danh Hiệu
Tổng Hợp Vật Phẩm Bảo Rương Sơn Hà
Thương Nhân Tây Vực  

🔰 Quà nạp đầu (200 KNB)

Nội dung Chi tiết
Thiên Sơn Bảo Lộ 05 bình
Tiên Thảo Lộ 8h 01 bình

🔰 Code Tân Thủ: phonghoa2022

Nội dung Chi tiết
Thiên Sơn Bảo Lộ 05 bình
Tiên Thảo Lộ 1h 05 bình
Tiên Thảo Lộ 8h 01 bình

🔰 Hỗ Trợ Tân Thủ (nhân vật mới tạo)

Nội dung Chi tiết
Đẳng Cấp Cấp 10
Thần Hành Phù 7 ngày
Thổ Địa Phù 7 ngày
Bộ Trang Bị Kim Phong 14 ngày
Vòng sáng hồi máu, mana Đến cấp 60
Tài Lãnh Đạo 99 điểm
Danh Vọng 100 điểm
Đạt Cấp 80 Nhận ngay 1 bí kíp 90 (trừ VLK, PĐCS)
Đạt Cấp 90 Nhận bộ skill 90 khi đạt cấp 90 và đạt 200 danh vọng
Lệnh Bài Tân Thủ Mở khóa đính trang bị, nhận vòng sáng, nhận túi máu,…
Khởi Tạo Nhân Vật Có thể tạo nhân vật ở tất cả các thôn

Mọi thắc mắc về JX Phong Hoả mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 BQT JX hong Hoả thông báo!