[HOT] Big Update Tháng 5

2023-04-29


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: sau bảo trì ngày 3/5

🔥 Máy chủ Phong Hỏa

Nội dung Thông tin chi tiết
Sự Kiện

 
Khai mở sự kiện Long Đầu Thủy Chiến
Khai mở sự kiện Ngân Hoàng Lệnh
Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 5
Liên Đấu

 
Hình thức: Song Đấu Tự Do
Yêu cầu: Đẳng cấp 90 trở lên được tham gia
Thời gian
- Từ ngày 8/5 đến ngày 28/5
- Từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày 4 trận (tắt chủ nhật)
Ngoài điểm Vinh Dự, chiến đội xếp hạng còn nhận thêm
Hạng 1: 3.000 KNB + 1 Lễ Bao Huyền Tinh Trung + 1 Rương Sơn Hà Cực Phẩm
Hạng 2: 2.000 KNB + 2 Lễ Bao Huyền Tinh Trung
Hạng 3: 1.000 KNB + 1 Lễ Bao Huyền Tinh Trung
Nội Dung Khác Mở bán vật phẩm Tống Kim Ngân Thiếp tại NPC Quân Nhu Quan
- Sử dụng nhận ngẫu nhiên 30 vạn đến 50 vạn
Mở đổi 10 Thiết La Hán được 1 Lễ Bao Thiết La Hán tại NPC Ông Chủ Thương Hội

🔥 Máy chủ Thủy Vân

Nội dung Thông tin chi tiết
Sự Kiện Khai mở sự kiện Long Đầu Thủy Chiến
Khai mở sự kiện Ngân Hoàng Lệnh
Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 5
Liên Đấu Hình thức: Song Đấu Tự Do
Yêu cầu: Đẳng cấp 90 trở lên được tham gia
Thời gian
- Từ ngày 8/5 đến ngày 28/5
- Từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày 4 trận (tắt chủ nhật)
Ngoài điểm Vinh Dự, chiến đội xếp hạng còn nhận thêm
Hạng 1: 2.000 KNB
Hạng 2: 1.500 KNB
Hạng 3: 1.000 KNB
Khai Mở Trống Khải Hoàn
Boss Duy Ngã Độc Tôn
Vận Tiêu Bang Hội
Tranh Đoạt Hải Tặc
Cập Nhật
Phần Thưởng
Boss Đại Hoàng Kim chỉ xuất hiện thứ 2 và thứ 4
Phong Lăng Độ
Đêm Huy Hoàng chỉ ngày thứ 2 và thứ 4
- Quả Huy Hoàng Cao sử dụng nhận 30.000.000 EXP/quả
- Quả Hoàng Kim sử dụng nhận 100.000.000 EXP/quả và các đặc phẩm khác
Nhiệm vụ Dã Tẩu
- Hoàn thành 20 nhiệm vụ nhận thêm 1 Mộc Bảo Rương
- Hoàn thành 30 nhiệm vụ không hủy nhận 10.000.000 EXP + 1 Lễ Bao Huyền Tinh Tiểu + 1 Ngân Bảo Rương
Du Long Lệnh
- Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận 10.000.000 EXP + 2 Lễ Bao Danh Vọng + 1 Quế Hoa Tửu + 1 Lễ Bao Huyền Tinh Tiểu
Nội Dung Khác Mở ghép mảnh An Bang tại NPC Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
Mở ghép mảnh Tín Vật Môn Phái tại NPC Quan Thủ Khố
Mở đổi 10 Thiết La Hán được 1 Lễ Bao Thiết La Hán tại NPC Ông Chủ Thương Hội
Yêu cầu đẳng cấp 110 trở lên được chuyển môn phái

 

Mọi thắc mắc về JX Phong Hoả mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 BQT JX Phong Hoả thông báo!