[HOT] Big Update Tháng 1

2023-01-10


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: sau bảo trì ngày 05/01

🔥 Máy chủ Sơn Hà

Nội dung Chi tiết
Sự Kiện Khai mở sự kiện Lộc Tài Phúc Quý
Khai mở sự kiện Nghênh Tài Rước Lộc
Khai mở sự kiện Cung Chúc Tân Niên
Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 1
Liên Đấu Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: Từ ngày 08/01 đến ngày 28/01 
Yêu cầu: Đẳng cấp 120 trở lên được tham gia

Ngoài điểm Vinh Dự, cao thủ xếp hạng còn nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 KNB

Hạng 2: 2.000 KNB

Hạng 3: 1.000 KNB

🔥 Máy chủ Phong Hỏa

Nội dung Chi tiết
Sự Kiện Khai mở sự kiện Lộc Tài Phú Quý
Khai mở sự kiện Như Ý Cát Tường
Khai mở sự kiện Nghênh Tài Rước Lộc
Khai mở sự kiện Cung Chúc Tân Niên
Đua Top Bang Hội Khai mở Đua Top Bang Hội tháng 1
Liên Đấu Hình thức: Song Đấu Tự Do
Thời gian diễn ra: Từ ngày 08/01 đến ngày 28/01 
Yêu cầu: Đẳng cấp 90 trở lên được tham gia

Ngoài điểm Vinh Dự, chiến đội xếp hạng còn nhận thêm:

Hạng 1: 3.000 KNB

Hạng 2: 2.000 KNB

Hạng 3: 1.000 KNB

Khai Mở Trống Khải Hoàn
Vận Tiêu Bang Hội - Đấu Trường Sinh Tử
Tranh Đoạt Hải Tặc vào thứ 3, thứ 5
Boss Duy Ngã Độc Tôn vào thứ 3, thứ 5
Cập Nhật Phần Thưởng Nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm vụ Vượt Ải
Chiến trường Tống Kim
Du Long Lệnh
Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận: 10.000.000 EXP + 2 Lễ Bao Danh Vọng + 1 Quế Hoa Tửu + 1 Lễ Bao Huyền Tinh Tiểu
Boss Đại Hoàng Kim chỉ xuất hiện thứ 2, thứ 4 hằng tuần
Đêm Huy Hoàng
Quả Hoàng Kim sử dụng nhận 40.000.000 EXP và ngẫu nhiên vật phẩm
Quả Huy Hoàng Cao sử dụng nhận 8.000.000 EXP và ngẫu nhiên vật phẩm
Chỉ xuất hiện thứ 2, thứ 4 hằng tuần
Khác Boss Tiểu Hoàng Kim giảm còn 5 Boss, xuất hiện ngẫu nhiên phái

Mọi thắc mắc về Phong Hoả Liên Thành mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

 BQT Phong Hoả Liên Thành thông báo!