[HKMP] Danh Sách Trang Bị

2023-05-17


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Quý nhân sĩ thân mến,

Mỗi môn phái trên cõi võ lâm đều sở hữu những trang bị hoàng kim đặc thù riêng của môn phái mình. Khi cao thủ sở hữu được những món trang bị này, công lực sẽ tăng lên bội phần. 

Hình ảnh Thông tin chi tiết

Bảo Rương Hoàng Kim

Bên trong chứa ngẫu nhiên 01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái

Nguồn gốc: xuất hiện tại mốc dã tẫu 8.000 và sự kiện

Chìa Khóa Bạc

Dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim

Nguồn gốc: mua tại Bảo Vật

 

Thiếu Lâm Thiên Vương
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Hám Thiên Hổ Đầ Khẩn Thúc Uyển
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Hám Thiên Uy Vũ Thúc Đái
Phục Ma Kim Ô Nhuyễn Điều Hám Thiên Vũ Thần Tượng Kim Giáp
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
- Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
- Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
-

Ngự Long Tấn Phong Hộ Uyển

 

Đường Môn Ngũ Độc
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa Chú Phược Phá Giáp Đầu Hoàn
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
Địa Phách Khấu Tân Trạc Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài
Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới U Lung Thanh Ngô Triền Yêu
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội -
Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp -
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thân Phù -
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái -
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn -
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp -
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý -

 

Nga Mi Thúy Yên
Vô Gian Phất vân Ti Đái Bích hải Hồng Lăng Ba
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Bích Hải Khiên Tế Chỉ Hoàn
Vô Ma Ma Ni Quán Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Tê Hoàng Tuệ Tâm Kinh Sa Y
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán Bích hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Tê Hoàng Băng Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu -

 

Thiên Nhẫn Cái Bang
Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên Địch Khái Cửu Đại Cái Y
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái -
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi -
Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp -
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển -
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu -
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội -
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên -
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý -

 

Võ Đang Côn Lôn
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Sương Tinh Ngạo Thiên Đạo Bào
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào Vụ Ảo Bắc Minh Đạo Quán
Cập Phong Tam Thanh Phù Vụ Ảo Ki Bán Phù Chú
- Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội
- Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
- Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái
- Lôi Khung Linh Nhạc Uẩn Lôi

 

Mọi thắc mắc về JX Phong Hỏa mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Phong Hỏa thông báo!