[HOT] Big Update Tháng 12

2023-11-30


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


🕛 Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 5/12

Thông Tin Nội Dung Chi Tiết
Khai mở 1. Sự Kiện Giáng Sinh An Lành
- Sau bảo trì ngày 5/12 đến 0h ngày 23/12
2. Sự Kiện Trứng Phục Sinh
- Sau bảo trì ngày 5/12 đến 0h ngày 23/12
3. Sự Kiện Kẹo An Lành
- Sau bảo trì ngày 5/12 đến 23h ngày 22/12
4. Trùng luyện trang bị HKMP Sự Kiện
- NPC Thợ Rèn Hoàng Kim
- Công thức: 1 Bí Phổ Trùng Luyện + 3 Thủy Tinh + 3 Tinh Hồng + 500 Vạn
 5. Bán Bí Phổ Trùng Luyện giá 500 xu tại Bảo Vật
Cập nhật phần thưởng & tính năng Đua Top Bang Hội Tháng 12
Liên Đấu Tháng 12
- Yêu cầu cấp 140
- Hình thức đơn đấu
- Thời gian:
Từ ngày 8/12 đến ngày 28/12
Từ 18h00 đến 19h00, thứ 2 đến thứ 7 (mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)

 
- Thời gian chuyển phái: Mở từ 0h00 ngày 4 và  Đóng lúc 0h00 ngày 15 hàng tháng